รายละเอียดผู้จอง

ยืนยันการจอง

รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

ยืนยันมัดจำเสร็จสิ้น

ใบสนอราคา

หลักฐานการโอนเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

PASSPORT

ใบเตรียมตัว

รายละเอียดการจอง

TOKYO

Fuji / HARAJUKU

รหัส #UP004


รายละเอียดทัวร์
สายการบิน
Air Macau
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
30 พ.ค.​62 - 1 มิ.ย. 62
ไฮไลท์ของทัวร์
ภูเขาไฟฟูจิ / โตเกียวสกายทรี / วัดอาซากูสะ / ชินจูกุ
ข้อมูลการจอง
ผู้ใหญ่ (พัก 2-3 คน)
จำนวน
2 ท่าน (ผู้ใหญ่ 2 / ท่านละ 19,900 ฿)
ราคารวมทั้งหมด
ข้อมูลผู้จอง
ชื่อผู้จอง
หนูรัตน์ วันที่ดือ
อีเมล
Noorat.fv@gmail.com
เบอร์ติดต่อ
086 954 4599
แผนการท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง | ท่าอากาศยานนาริตะ | เมืองโตเกียว

วันที่ 2

ท่าอากาศยานดอนเมือง | ท่าอากาศยานนาริตะ | เมืองโตเกียว | วัดอาซากูสะ | หมู่บ้านน้ำใส

วันที่ 3

ท่าอากาศยานดอนเมือง | ท่าอากาศยานนาริตะ | เมืองโตเกียว | วัดอาซากูสะ | หมู่บ้านน้ำใส | ชินจูกุ

วันที่ 4

โรงงานช็อกโกแลต | ท่าอากาศยานนาริตะ | ท่าอากาศยานดอนเมือง