รายละเอียดผู้จอง

ยืนยันการจอง

รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

ยืนยันมัดจำเสร็จสิ้น

Pocket Wifi

JAPAN

POCKET WIFI

ญี่ปุ่น
#UP004
1 วัน
200

JAPAN

POCKET WIFI

ญี่ปุ่น
#UP004
1 วัน
200

กำหนดเดินทาง

เดินทางไป
เดินทางกลับ

หมายเหตุ

ราคาด้านบนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับห้องเดี่ยวที่เพิ่มและการเพิ่มเตียง ผู้เดินทางที่ต้องการพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท เงื่อนไขการเข้าพัก 3 ท่านต่อห้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงแรงจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันอีกครั้ง


ข้อมูลเซลล์

ข้อมูลผู้จอง

ความต้องการเพิ่มเติม