รายละเอียดผู้จอง

ยืนยันการจอง

รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

ยืนยันมัดจำเสร็จสิ้น

Program Tour

TOKYO

ทัวร์ญี่ปุ่น
Air Asia
#UP004
3วัน 2คืน
20,000
19,900
ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุตา - พระราชวังบุเรงนอง วัดพระไฝเลื่อน - พระธาตุ - อินทร์แขวน - คิมปูนแค้มป์ วัดไจ้คะความ - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนยิ้นหวาน
ไฮไลท์
ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุตา - พระราชวังบุเรงนอง วัดพระไฝเลื่อน - พระธาตุ - อินทร์แขวน - คิมปูนแค้มป์ วัดไจ้คะความ - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนยิ้นหวาน

เลือกช่วงเวลาเดินทาง

จำนวนผู้เดินทาง

ประเภทห้องราคาต่อคนจำนวนผู้เดินทางราคารวม
ผู้ใหญ่ (พัก 2-3 คน)8,900 ฿ 3 26,700 ฿
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)11,900 ฿ 0 0 ฿
เด็ก (เพิ่มเตียง)8,900 ฿ 1 6,700 ฿
เด็ก (ไม่เพิ่มเตียง)8,900 ฿ 0 0 ฿
ค่าวีซ่า1,000 ฿ 3 3,000 ฿
ผู้เดินทางรวม 4 ท่าน38,600 ฿

หมายเหตุ

ราคาด้านบนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับห้องเดี่ยวที่เพิ่มและการเพิ่มเตียง ผู้เดินทางที่ต้องการพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท เงื่อนไขการเข้าพัก 3 ท่านต่อห้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงแรงจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันอีกครั้ง


ข้อมูลเซลล์

ข้อมูลผู้จอง

ความต้องการเพิ่มเติม